Alle har ret til en bisidder

Forvaltningsloven § 8 foreskriver: "Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse".


Når du skal til møde med det offentlige, har du ret til at have en bisidder med. Du bestemmer selv, hvem det skal være. Din Bisidder står til rådighed for dig, og vi kan bistå alle type samtaler med myndighederne. Vi er en gruppe af frivillige hænder, og vores bisidderordning er helt igennem gratis.

Vores Ydelser

Rådgivning


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Få en bisidder


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

unsplash